ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ


Η σημασία της καθαριότητας

Η καθαριότητα και η φροντίδα των επαγγελματικών χώρων είναι απαραίτητη όχι μόνο για λόγους ασφάλειας, αλλά κυρίως για ψυχολογικούς λόγους. Το εργασιακό...


Το σύνδρομο των “άρρωστων” κτιρίων (sick building syndrome)

Το σύνδρομο των "άρρωστων" κτιρίων αφορά ένα συνδυασμό νοσηρών παραγόντων που εμφανίζονται στον εργασιακό χώρο. Με τον όρο «Σύνδρομο των Άρρωστων Κτιρίων»...


Συμβεβλημένη Επιχείρηση Διαχείρισης Συσσωρευτών

Το "ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ, με τον διακριτικό τίτλο "ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ Α.Ε." αποτελεί Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (συλλογής,...


Μελέτη HACCP

Υποχρεωτική η μελέτη HACCP με τη Νέα Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967 (ΦΕΚ 2718/Β/08.10.2012) για τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Τι είναι το HACCP Το HACCP είναι...