ΕΤΑΙΡΙΑ


H εταιρία μας είναι μια αμιγώς ελληνική εταιρία που προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις καθαρισμού και φροντίδας επαγγελματικών χώρων. Στη Neon Services δε θα βρείτε μόνο άψογη απόδοση και εξυπηρέτηση σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών μας, αλλά και έναν αξιόπιστο συνεργάτη που μπορείτε να εμπιστευτείτε σε βάθος χρόνου.

Συμβάλλουμε ουσιαστικά στη βελτίωση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας της εταιρίας σας εξασφαλίζοντας ένα λειτουργικό, καθαρό, εργονομικό περιβάλλον, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα και τη διαχρονική υπεραξία των εγκαταστάσεών σας με τη σωστή συντήρησή τους.

Τι μας διακρίνει:

  • 3600 λύσεις καθαρισμού και φροντίδας επαγγελματικών χώρων
  • Πρωτοποριακές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου
  • Εξατομικευμένα, ευέλικτα προγράμματα ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη
  • Εγγυημένο αποτέλεσμα
  • Αξιόπιστους συνεργάτες και ειδικευμένους επαγγελματίες
 • Πανελλαδική κάλυψη

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ


Πάθος για τη δουλειά μας
Αγαπάμε με πάθος αυτό που κάνουμε και γι’ αυτό εργαζόμαστε με όρεξη και νέες ιδέες, για κάθε έργο που αναλαμβάνουμε.

Καινοτομία
Η καινοτομία είναι πάντα στόχος για μας, γιατί μας επιτρέπει να παρέχουμε τις πιο πρωτοποριακές προτάσεις και να ξεχωρίζουμε στον τομέα μας.

Προτεραιότητα ο πελάτης
Ακούμε τον πελάτη μας και αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες του, προτείνοντας άμεσα λύσεις και προσφέροντας προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες μας. Η εξυπηρέτηση των πελατών μας είναι για εμάς, τρόπος ζωής.

Δίπλα στους ανθρώπους μας
Η μεγαλύτερη περιουσία μας είναι οι άνθρωποι που εργάζονται για εμάς. Γι’αυτό και επενδύουμε στην εκπαίδευση και την ανάπτυξή τους.

Ασφάλεια και Υγιεινή
Η φύση της δουλειάς μας απαιτεί να τηρούμε τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής, προσφέροντας ένα άψογο περιβάλλον τόσο στους εργαζόμενους όσο και στους συνεργάτες μας.

Περιβάλλον και Κοινωνία
Η ποιοτική διαχείριση των χώρων που αναλαμβάνουμε είναι αδιαπραγμάτευτη, και γίνεται με γνώμονα τόσο την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την Κοινωνική Ευθύνη.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ


Οι βασικές αρχές λειτουργίας της Neon Services, συνοψίζονται από τον κώδικα δεοντολογίας μας. Όλοι οι εργαζόμενοι στην εταιρία μας λειτουργούν στην καθημερινότητά τους, σύμφωνα με αυτόν τον Κώδικα.

Ποιότητα εργασιών
Η Neon Services διασφαλίζει ότι οι όλες οι εργασίες υλοποιούνται στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο ποιότητας, από άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό. Η Neon Services είναι υπεύθυνη για την τήρηση των επιταγών ποιότητας από όλο το προσωπικό της όσον αφορά τις εργασίες που γίνονται στους χώρους των πελατών σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων.

Εξυπηρέτηση πελατών
Η Neon Services θεωρεί ότι η εξυπηρέτηση του πελάτη είναι προτεραιότητα στη λειτουργία της. Γι’αυτό έχει ορίσει υπεύθυνους με συγκεκριμένες αρμοδιότητες που λειτουργούν βάσει ελεγχόμενης διαδικασίας. Για τη διαδικασία αυτή οι πελάτες και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί από τον “Οδηγό Εξυπηρέτησης Πελατών”.

Εταιρική ευθύνη
Η Neon Services σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της καλής εταιρικής διακυβέρνησης. Η εταιρία δεσμεύεται ώστε η λειτουργία της να μην επιβαρύνει το περιβάλλον και το οικοσύστημα όπου δραστηριοποιείται.

Ασφάλεια & υγεία στην εργασία
Η Neon Services διαθέτει δημοσιοποιημένη Πολιτική για την Ασφάλεια και την Υγεία στην εργασία. Το προσωπικό της ακολουθεί όλους τους σχετικούς κανονισμούς. Η εταιρία παρακολουθεί όλους τους δείκτες και τα μεγέθη που συνεισφέρουν στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Ασφαλιστική κάλυψη
Η Neon Services διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη για την αστική ευθύνη του προσωπικού, του εξοπλισμού και των υλικών που χρησιμοποιούνται στις εργασίες.

Υλικά, εξοπλισμός και προμηθευτές
Η Neon Services χρησιμοποιεί πάντα υλικά υψηλής ποιότητας και μηχανήματα κατάλληλα συντηρημένα. Επιπλέον, η προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών αξιολογείται με βάση κριτήρια ποιότητας, οικονομίας, προστασίας του περιβάλλοντος και ασφάλειας των εργαζομένων.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ


Η Neon Services έχει οργανωθεί με απλό αλλά και λειτουργικό τρόπο, ώστε τα τμήματα μεταξύ τους να έχουν συνεχή επικοινωνία, να είναι ευέλικτα, αποτελεσματικά, και προσαρμοστικά στις ανάγκες που παρουσιάζονται.

Γενική Διεύθυνση
Ο ρόλος της συνοψίζεται στο γενικό έλεγχο και η λήψη αποφάσεων πάνω στη στρατηγική της εταιρίας και τις εταιρικές διαδικασίες. Επίσης, παίρνει τις τελικές αποφάσεις για τυχόν προβλήματα ή ανάγκες που μπορεί να προκύψουν.

Εξυπηρέτηση Πελατών
Είναι υπεύθυνη για την άμεση διεκπεραίωση των αιτημάτων των πελατών, για την πληροφόρησή τους σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρία, καθώς και για την επίλυση τυχόν παραπόνων ή προβλημάτων.

Διαχείριση συστημάτων
Είναι χωρισμένη σε τρία τμήματα:

 • Ποιότητας
 • Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία
 • Περιβάλλοντος

Καθένα από αυτά τα τμήματα ασχολείται με το σχεδιασμό, την ανασκόπηση και τη λήψη αποφάσεων σε θέματα της αρμοδιότητάς του.

Εμπορική Διεύθυνση
Αναλαμβάνει την υλοποίηση της εταιρικής στρατηγικής ανάπτυξης και είναι υπεύθυνη για την προώθηση των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρία καθώς και για την ενημέρωση και προσέλκυση νέων πελατών. Η Εμπορική Διεύθυνση είναι υπεύθυνη και για τις εμπορικές συμφωνίες της εταιρείας και την προμήθεια υλικών και εξοπλισμού, σε συνεργασία με την Τεχνική Διεύθυνση.

Οικονομική Διεύθυνση
Ασχολείται με τη διαχείριση των οικονομικών πόρων της εταιρίας που απαιτούνται για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία της.

Διεύθυνση Προσωπικού
Η αρμοδιότητά της είναι εργατικά θέματα (μισθοδοσία, σχεδιασμός κινήτρων, κλπ) και η εκπαίδευση του προσωπικού.

Τεχνική Διεύθυνση
Είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των εργασιών που αναλαμβάνει η εταιρία. Στελεχώνεται από έμπειρο επιστημονικό προσωπικό, από τους υπεύθυνους έργων, τους βοηθούς τους και τα τεχνικά συνεργεία.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ


Το ανθρώπινο δυναμικό της Neon Services είναι ο βασικός παράγοντας επιτυχίας μας και δημιουργεί αξία όχι μόνο στην εταιρία μας αλλά και στους πελάτες μας. Γι’ αυτό και επενδύουμε συνεχώς στους ανθρώπους μας, παρέχοντας κίνητρα και συνεχή εκπαίδευση.

Η εκπαίδευση των ανθρώπων μας σε διάφορους τομείς και συστήματα γίνεται από την πρώτη στιγμή που εντάσσονται στην εταιρία και επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η συνεχιζόμενη κατάρτιση είναι πάγια πολιτική μας γιατί εξασφαλίζει την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών μας. Οποιαδήποτε έλλειψη παρουσιαστεί, είναι αφορμή για επιπλέον εκπαίδευση, που καλύπτει τομείς όπως:

 • Εξοπλισμό
 • Τεχνικά συστήματα
 • Λειτουργικές διαδικασίες
 • Εξειδικευμένες ανάγκες πελατών
 • Νέες Τεχνολογίες
 • Αλλαγές στις νομοθεσίες
 • Ομαδικότητα

Η διατήρηση των ανθρώπινων σχέσεων και το ομαδικό πνεύμα στην εργασία σε όλα τα διοικητικά επίπεδα είναι απαραίτητο συστατικό της λειτουργίας μας και αντικατοπτρίζεται στο υψηλότατο επίπεδο υπηρεσιών μας.

ΠΕΛΑΤΕΣ


ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ
ΡΟΜΒΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
DOCUSYS SA
INTERGR8
VIGOR LTD
SKF ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.
PARKING ZALOKOSTA
DIMCO AE
BLUEGROUND

ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΦΑΝΟ
ATHENS METRO MALL
ΣΤΑΔΙΟ Γ.ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ
EUROCHANGE
AUTOGRILL
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΕ
TAROM SA ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΠΑΤΑ
MAΡΙΝΑ ΦΛΟΙΣΒΟΥ
LYDIA MAR CO SA

ALPHA TV
PLUS PRODUCTIONS
PLUS PRODUCTIONS “ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ”
PRIME INSURANCE
ΑΦΟΙ ΔΟΞΙΑΔΗ ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε
TS SOLUTIONS S.A
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
MARKET IN