ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ


Η Neon Services προσφέρει υπηρεσίες καθαρισμού, απολύμανσης, απεντόμωσης και μυοκτονίας και εργασίες πρασίνου που συνδυάζουν την αποτελεσματικότητα με σωστές περιβαλλοντικές πρακτικές. Για μας είναι σημαντικό να αφιερώνουμε τόσο ανθρώπινους όσο και οικονομικούς πόρους στην περιβαλλοντική ευθύνη, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ειδικά σήμερα.

Η εταιρεία μας εφαρμόζει κι έχει πιστοποιήσει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001, στο οποίο φροντίζουμε να προσαρμόζουμε και όλους μας τους συνεργάτες.

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που εφαρμόζουμε βελτιώνεται συνεχώς και συμμορφώνεται με όλες τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις. Γι’ αυτό και καταγράφουμε προσεκτικά τις επιπτώσεις που έχουν οι λειτουργίες μας στο περιβάλλον και βάζουμε στόχους για ακόμα καλύτερες επιδόσεις σε αυτόν τον τομέα. Ο συνδυασμός αποτελεσματικότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης επιτυγχάνεται τόσο από τη συνεχή ανασκόπηση και έλεγχο των διαδικασιών μας αλλά και των προμηθευτών και συνεργατών μας.

Η Περιβαλλοντική Πολιτική έχει γνωστοποιηθεί σε όλους τους εργαζόμενους και συνεργάτες και είναι διαθέσιμη στο κοινό.