Το σύνδρομο των “άρρωστων” κτιρίων (sick building syndrome)

Το σύνδρομο των “άρρωστων” κτιρίων αφορά ένα συνδυασμό νοσηρών παραγόντων που εμφανίζονται στον εργασιακό χώρο.

Με τον όρο «Σύνδρομο των Άρρωστων Κτιρίων» αναφερόμαστε σε έναν συνδυασμό από νοσηρούς παράγοντες που εμφανίζονται στον εργασιακό χώρο αλλά & στα σπίτια. Το σύνδρομο αυτό σχετίζεται άμεσα με την ποιότητα του εσωτερικού αέρα (του αέρα που βρίσκεται σε κλειστό χώρο).

Οι πιο συχνές αιτίες που προκαλούν αυτό το φαινόμενο είναι τα συστήματα θέρμανσης, εξαερισμού & κλιματισμού. Άλλες αιτίες είναι η μη επαρκής εκτόνωση ουσιών που περιέχονται στα υλικά του κτιρίου, διάφορες αιωρούμενες οργανικές ενώσεις, μύκητες ή ελαφριάς μορφής χημικά που χρησιμοποιούνται μέσα στο χώρο. Επίσης, μπορεί να είναι & η εισαγωγή αέρα από τον εξωτερικό χώρο, με οποιεσδήποτε βλαβερές ουσίες, ο οποίος δεν φιλτράρεται κατάλληλα.

Τα συμπτώματα που προκαλεί το Σ.Α.Κ. εντοπίζονται σε παράπονα των ανθρώπων που βρίσκονται μέσα στον χώρο για (αισθητηριακό) ερεθισμό των ματιών, της μύτης & του λαιμού (τσούξιμο & διάφορες άλλες ενοχλήσεις), προβλήματα υγείας νευρολογικής φύσης, ερεθισμό του δέρματος & εξανθήματα, αντιδράσεις δυσανάλογες που φανερώνουν γενική υπερευαισθησία, καθώς & περίεργες & ασυνήθιστες αισθήσεις στην όσφρηση & τη γεύση. Τα εν λόγω συμπτώματα παρουσιάζονται όσο τα άτομα βρίσκονται κοντά ή μέσα στο κτίριο, ενώ ελαχιστοποιούνται όταν απομακρύνονται από αυτό.

Ενδεχομένως, από τον ίδιο χώρο, ένα σύνολο ατόμων να παραπονεθούν για διαφορετικές ενοχλήσεις. Παρόλο που στην πράξη αυτό λειτουργεί ανασταλτικά για την επιβεβαίωση ότι ο χώρος φέρει παθογόνες ουσίες, δεν θα πρέπει να αγνοείται ως φαινόμενο αφού ο κάθε οργανισμός έχει τις δικές του ευαισθησίες & αντιδράει με διαφορετικό τρόπο. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι γυναίκες φαίνονται να είναι πιο επιρρεπείς στο σύνδρομο (βάσει στατιστικών στοιχείων αναφοράς συμπτωμάτων). Αυτό ίσως να οφείλεται & στο γεγονός ότι η πλειοψηφία των γυναικών εργάζεται σε κλειστούς χώρους γραφείων & έρχεται σε επαφή με μηχανήματα & υλικά (π.χ. εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα, Η/Υ) ενώ μεγαλύτερο ποσοστό ανδρών εργάζεται & σε εξωτερικούς χώρους.

Συνήθως, σε περιοχές με θερμό κλίμα & υγρασία στην ατμόσφαιρα, υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να παρουσιαστεί το Σ.Α.Κ. Οι διάφορες εσοχές ή κοιλότητες (συνήθως δεν είναι ορατές εύκολα) σε τοίχους ή σε άλλες επιφάνειες ενός κτιρίου συγκρατούν την υγρασία μέσα στην οποία αναπτύσσονται & ευδοκιμούν μύκητες. Οι μύκητες απελευθερώνουν κάποιες χημικές ουσίες, οι οποίες προκαλούν δυσάρεστη ατμόσφαιρα για τους ανθρώπους. Αυτές, κυκλοφορούν μέσα στον αέρα του κτιρίου &, συνεπώς, διεισδύουν μέσα στα συστήματα κλιματισμού, εξαερισμού & θέρμανσης με αποτελέσματα να αναπνέονται άμεσα από τους ανθρώπους.

Ειδικά, για τα κλιματιστικά επικρατεί η πεποίθηση ότι έχουν μηχανισμούς που απομακρύνουν αυτή τη συσσωρευμένη υγρασία που προκαλεί όλα τα παραπάνω. Αυτό προϋποθέτει ότι λειτουργούν σωστά & συντηρούνται συχνά. Και πάλι, όμως, είναι σχεδόν αδύνατο να αφαιρεθεί όλη η συσσωρευμένη ποσότητα υγρασίας, με άμεση συνέπεια να εγκαθίσταται πάνω στα υλικά & να απορροφάει όλο & περισσότερες ουσίες, σαν σφουγγάρι, τις οποίες απελευθερώνει μέσω του κλιματισμού.

Οι χειρότεροι μήνες για ανάπτυξη μυκήτων (σε θερμό & υγρό κλίμα) είναι ο Οκτώβριος, Νοέμβριος & Δεκέμβριος, καθώς & οι πρώτοι μήνες της άνοιξης. Εκείνη την περίοδο, τα κλιματιστικά δεν λειτουργούν, οπότε οι συνθήκες είναι πρόσφορες ώστε να συσσωρεύεται η υγρασία & οι μύκητες, χωρίς την παραμικρή παρενόχλησή τους.

Γενικά, το Σ.Α.Κ. δεν αντιμετωπίζεται εύκολα & σε ακραίες περιπτώσεις απαιτείται κατεδάφιση του κτιρίου. Για κάποιον έμπειρο, βέβαια, ειδικό σε θέματα ανάλυσης & συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων, είναι σχετικά εφικτή η πρόληψη ή αντιμετώπιση των πρώτων σταδίων του φαινομένου, γιατί υπάρχουν μέθοδοι & εργαλεία.

Μεγάλο συσχετισμό με το Σ.Α.Κ. έχει η έννοια της ποιότητας του εσωτερικού αέρα, στην οποία αναφέρεται το αντίστοιχο κείμενο που μπορείτε να δείτε σε αυτόν τον χώρο.